Golden Visa

Golden Visa

Golden Visa

Golden Visa Espanya, l'oportunitat per a inversors.

La Golden Visa és un permís de residència que es pot obtenir per la inversió de béns immobles a Espanya. Aquest tipus de visat permet residir a Espanya a aquells estrangers que comprin béns immobles a Espanya, amb una inversió del valor o superior a 500.000 euros. La Golden Visa va dirigida a inversors que vulguin romandre a Espanya per una durada superior a un any.

Els beneficis d'obtenir la Golden Visa són molts. A continuació et presentem els seus principals avantatges:

El procés per adquirir la Golden Visa és bastant ràpid. Amb un organisme exclusivament dedicat al tema. En general, el procés sol resoldre en un termini no major de tres setmanes.
No és obligatòria la residència a Espanya. L'únic requisit és que, qui sol·liciti el visat, viatge almenys una vegada, durant el període concedit.
El permís es concedeix directament per dos anys.
El visat et permet treballar legalment en territori espanyol.
Els familiars de l'inversor entren dins el permís de residència. Cònjuge, fills menors i fills majors dependents.


De la mateixa manera, per a sol·licitar la Golden Visa cal complir amb uns requisits generals, ser major d'edat. És a dir major de 18 anys, no trobar-se de manera irregular a Espanya, No tenir antecedents penals per delictes contemplats dins de la llei espanyola, Acreditar els respectius certificats de propietat de l'o els immobles adquirits, abonar el pagament per la tramitació del visat, posseir un poder adquisitiu suficient per cobrir les teves despeses i els de la teva família si és el cas i disposar d'una assegurança mèdica públic o privat.

Així mateix, hi ha altres requisits més específics per a la Golden Visa sent el més important que el sol·licitant acrediti la intenció o l'adquisició de les propietats. Es pot acreditar la intenció de la compra mitjançant la presentació d'un contracte preliminar amb garantia per a la compra, mitjançant un contracte d'arres o qualsevol mitjà que prevegi la llei i hagi estat formalitzat en escriptura pública notarial. L'adquisició, al seu torn, es pot acreditar mitjançant certificació registral de domini i càrregues expedit pel Registre de Propietat competent per a la propietat en qüestió.

En tot cas, el sol·licitant ha d'acreditar que disposa d'una inversió en béns immobles per la quantitat de 500.000 euros lliure de càrregues i gravàmens. Es pot proporcionar el corresponent justificant abans o després de la compra.

Més informació sobre Golden Visa.

ATENCIÓN Este sitio utiliza cookies. Al navegar por el sitio estará accediendo a su uso. Obtenga más información sobre el uso de cookies.

AcceptarCómo configurar